True
sdafdf
Webasto Thermo Top EVO vikakoodit
Viat selville helposti

Webasto Thermo top EVO toimintaperiaate

Lämmitin käynnistetään pysäköintilämmittimen kautta lämmittimen ohjauksen kytkemissignaalilla. Lisälämmittimen kohdalla lämmittimen sisääntulovaiheessa oleva lisälämmityssignaali on läsnä. Lisälämmityssignaali riippuu aikaisemmin määritellyistä kytkentäehdoista, kuten ulkolämpötilasta (alle 5 °C) ja moottorin käynnistymisestä.

HUOMAA Tässä käsikirjassa kuvatut Thermo Top Evo -lämmittimet voidaan ottaa käyttöön vain W-bus-yhteensopivalla lämmittimen ohjauksella tai Webasto Thermo Test -PC-diagnostiikalla. Kun Webasto Thermo Test -PC-diagnostiikka on kytketty, yhteys muihin lämmittimen ohjauksiin katkaistaan. Järjestelmän johdotuskaaviossa näytetään erilaisia konfiguraatiovaihtoehtoja.

Kun lämmitin käynnistetään, käynnistyvät paloilmapuhallin, keirtovesipumppuspumppu ja hehkutulppa. Sen jälkeen annostelupumppu kytketään. Bensiinilämmitin käynnistyy suurimmalla kuormitustasolla. Sen sijaan diesel-lämmitin käynnistyy matalalla kuormitustasolla ja säätyy hitaasti kohti täyttä kuormitusta rampin muodossa.

Tämän käynnistysvaiheen aikana tarkistetaan, onko hehkutulpassa muodostunut liekki.

Jos liekkiä ei havaita tai liekki sammuu, automaattinen uudelleenkäynnistys voidaan aloittaa. Jos liekkiä ei muodostu uudelleen, käynnistysyritys päättyy. Tämän jälkeen suoritetaan vikalukitus palamisilman puhaltimen ollessa päällä. Lämmitintä ei voi käynnistää uudelleen ennen sammuttamista.

Jäähdytysnesteen lämpötilasta riippuen ohjausyksikkö päättää, mikä käynnistysprosessi valitaan. Käynnistysprosessit ovat samanlaisia järjestyksen suhteen, mutta ne eroavat yksittäisten vaiheiden pituudessa (esilämmitys, polttoaineen toimitus jne.).

3.2 Lämmitystila

Kun täysi kuorma on saavutettu, hehkutulppa ottaa liekinvalvontatehtävän ja tarkistaa liekin. Lämmitin siirtyy energiansäästötilaan, kun tietty lämpötila (noin 80 °C) on saavutettu. Jos lämpötila jatkaa nousuaan, lämmitin siirtyy ohjaustaukoon ennaltamäärätystä lämpötilasta (noin 84 °C).

Jäähdytysnesteen viilennyttyä lämmitin käynnistyy osakuormatilassa uudelleen. Jos lämpötila nousee määritettyyn kytkentälämpötilaan uudelleen, lämmitin siirtyy uudelleen ohjaustaukoon. Jos jäähdytysnesteen lämpötila laskee lisääntyneen lämmöntarpeen seurauksena osakuormakäytössä, lämmitin siirtyy taas täysikuormakäyttöön.

Kytkentäpisteiden lämpötilat on ohjelmoitu ohjausyksikköön.

Jos liekki sammuu normaalin palamisen aikana, uudelleenkäynnistys aloitetaan automaattisesti.

Kuva 301: Thermo Top Evo -lämmittimen toiminnan toiminnallinen havainnointi Thermo Top Evo 3 Käyttökuvaus 302 3.3 Vikalukituksen jälkeinen uudelleenkäynnistys

Kun vian syy on poistettu, lämmitin on käynnistettävä uudelleen normaaleilla kytkentäsignaaleilla. Tämä ei päde ylikuumenemisen yhteydessä tai jos vika ilmenee useita kertoja ilman välitöntä palamista.

3.4 Käynnistys pitkän käyttämättömyysjakson jälkeen

Pidemmät käyttämättömyysjaksot eivät vaikuta lämmittimen käynnistystoimintoon. Kuitenkin tässä on rajoituksia polttoainelinjojen täyttämisessä. Erityisesti bensiinilämmitinten polttoaine haihtuu polttoainelinjalta kesäkuukausina. Tämän seurauksena on odotettava, että useita täydellisiä käynnistysohjelmia tarvitaan alkukäynnistykseen. Käynnistäminen on suoritettava Webasto Thermo Test -PC-diagnostiikan avulla.

Polttoaineen esitäyttö lämmittimelle käyttäen Webasto Thermo Test -PC-diagnostiikkaa: Paina täyttölinjan painiketta ja täytä linjat, kunnes polttoaine on läsnä lämmittimessä.

3.5 Sammutus/Sammutustoiminto

Kun sammutussignaali vastaanotetaan, kun palamislämpötila saavutetaan, kun asetettu lämmitysaika saavutetaan tai jos vikoja ilmenee, palamistoiminta päättyy ja palaminen loppuu. Tässä prosessissa polttoainemääräyspumpun ohjaus keskeytetään välittömästi, ja puhaltimen nopeutta alennetaan. Palaminen loppuu, kun puhallinnopeus kasvaa ja jäähdyttää palotilan.

HUOMAA Käynnönkestoaika ja palamisilmapuhaltimen nopeus riippuvat lämmittimen mallista ja toimintatilasta, josta lämmitin on sammutettu. Sammutus- tai uudelleenkytkentäsignaalit käsitellään seuraavien sääntöjen mukaisesti:

 1. Lämmittimen ohjausaseman sammutussignaali on aina etusijalla riippumatta lämmittimen toimintatilasta.
 2. Jos alkuperäinen kytkentäsignaali ei ole enää aktiivinen tai mukana oleva lämmitysaika on päättynyt, tämä tulkitaan sammutussignaaliksi.
 3. Uusia kytkentäsignaaleja ei huomioida, kunnes alkuperäinen kytkentäsignaali ei ole enää aktiivinen.
 4. Siksi lämmitysaikaa ei voi muuttaa toiminnan aikana. Lämmitin on sammutettava ja sitten käynnistettävä uudelleen muutetulla lämmitysajalla.
 5. Jos lämmitin on käynnistetty lisälämmittimenä, moottorin sammuttaminen on tulkittava sammutussignaalina (lakisääteinen vaatimus).
 6. Lämmittimen uudelleenkäynnistystä ei voi tehdä ennen kuin palaminen on loppunut ja ensimmäinen jäähdytysvaihe (pakotettu jatkuminen) on päättynyt. Uudet kytkentäsignaalit tallennetaan väliaikaisesti eivätkä niitä seurata ennen sitä.

Vian, toimintahäiriön ja lukitustilanteen menettelytapa

 • Selvitä aina ensin lukituksen syy ennen lukituksen korjaamista. Ohjausyksikkö tunnistaa vikoja lämmittimessä toimintahäiriöiksi.
 • Vianmääritys voidaan aloittaa riippuen toimintahäiriön tyypistä ja vakavuudesta.
 • Lämmitinvikojen havaitsemiseksi ohjausyksikkö rekisteröi toimintahäiriön ja vian jälkihoitona. Tämän jälkeen lämmitin pysyy vikalukituksessa.
 • Vikakoodi näytetään ohjausosassa joko vilkkumalla tai näytöllä olevalla kirjainyhdistelmällä (ohjausosan tyypistä riippuen).
 • Vikakoodi auttaa työpajaa tai Webaston teknistä palvelua vian tunnistamisessa.

Lämmittimen vikasulun nollaaminen:

 •  Webasto Thermo Test teserin WTT:n avulla.
 • Kytkemällä lämmitin päälle ohjausosassa, poistamalla sulake F1 (20 A) 10 sekunnin kuluessa ja kytkemällä se takaisin päälle 10 sekunnin kuluttua.
 • Poikkeustapauksissa lämmittimen vikasulkua voidaan peruuttaa irrottamalla virtalähde ohjausyksiköstä. Toimintahäiriö on korjattava etukäteen.

Vikakoodin poistaminen

 • Vikakoodin poistaminen WTT:n avulla:
  • Kytke diagnostiikkakaapeli lämmittimen diagnostiikkaliitäntään (sulakkeiden vieressä).
  • Kytke lämmitin päälle.
  • Lämmitin sammuu vian vuoksi eli vian katkaisun jälkeen seuraa vikalukitus.
  • Selvitä virheen syy lukemalla vikakoodimuisti.
  • Napsauta Vikaluettelo-painiketta vikakoodimuistin lukemiseksi.
  • Tulosta tai kirjaa ylös vikakoodimuisti.
  • Korjaa vika.
  • Tyhjennä vikakoodimuisti komennolla "Tyhjennä vikakoodimuisti" tai "Lämmittimen vikasulku" Vikakoodimuisti-valikossa.
  • Kytke lämmitin päälle.
  • Vikalukitus avattu.

HUOMIO

 • Tietyt viat lisäävät vikakoodimuistin vikojen määrää.
 • Lämmitin siirtyy vikasulkutilaan, kun vikakoodimuistissa olevien vikojen lukumäärä ylittää ennalta määritellyn rajan.
 • Vikakoodimuistissa olevien vikojen enimmäismäärä ja vikakoodimuistin raja-arvo on määritelty ohjelmistossa.
 • Häiriölukituksen voi purkaa AINOASTAAN wbeasto thermo test testerillä 


Vikakoodi (analoginen)Vikakoodi (HEX)VirheviestiMahdolliset syytSuositeltava toiminta työpajassa
F00 tai 0*H01 H11 H3F H81 H87 H23 H26 HA6Ei komponenttivikaaSulakkeet: Tarkista sulakkeet F1, F2 Sähköjohdotus: Tarkista akun liitännät: + 12 V, - 9 V, + 3 V (käynnistysmerkki), liitin X8 Ohjausyksikkö: Tarkista W-bus-kaapelin (keltainen) liitännätPoista lämmittimen vikasulku Ohjausyksikkö viallinen / yhteensopimaton: Vaihda ohjausyksikkö
F01 tai 1*H4E H39 H02 H82Ei käynnistyPolttoainejärjestelmä: Tarkista polttoaineen taso Tarkista polttoainesuodatin Tarkista tankin poistolaite ja polttoainelinjat vuodoille Ilmavirtaus / pakokaasulinja: Tarkista ilmavirtaus/pakokaasulinja vieraiden esineiden varalta ja puhdista tarvittaessa Polttimen yksikkö: Puhdista polttimen yksikkö tai vaihda se tarvittaessa Tarkista hehkutulppa
F02 tai 2*H2F H83Liekin epäonnistuminenPolttoainejärjestelmä: Tarkista polttoaineen taso Tarkista polttoainesuodatin Tarkista tankin poistolaite ja polttoainelinjat vuodoille Polttimen yksikkö: Puhdista polttimen yksikkö tai vaihda se tarvittaessa
F03 tai 3*H04 H4C H84Syöttöjännite liian korkeaVirransyöttö: Tarkista akku Tarkista sähköliitännät
F04 tai 4*H05Liekki havaittu ennen palamistaPalokammion anturi: Tarkista vika ilmanotto- ja poistoilmajärjestelmissä Tarkista vika polttoainejärjestelmässä Tarkista hehkutulpan sähkökomponentit
F06 tai 6*H14 H94Lämpötila-anturiJohdotus: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Vastusmittaus Lämpötila-anturi viallinen: Tarkista lämpötila-anturin toiminta ja vaihda tarvittaessa
F07 tai 7*H08 H88PolttoainepumppuJohdotus: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Polttoainepumppu DP42 viallinen: Vaihda polttoainepumppu DP42


Vikakoodi (analoginen)Vikakoodi (HEX)VirheviestiMahdolliset syytSuositeltava toiminta työpajassa
F08 tai 8*H89 H2D H15Polttimen ilmansyöttöpuhallinIlmansyöttöpuhallimen estogardi: Tarkista ilmansyöttöpuhallimen toiminta ja vaihda se tarvittaessa Ilmansyöttöpuhallin viallinen: Vaihda ilmansyöttöpuhallin
F09 tai 9*H19 H99 H40 H22Hehkutulpan/ sytytyselementin virtapiiri viallinenJohdotus: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Hehkutulppa viallinen: Tarkista hehkutulpan toiminta ja vaihda tarvittaessa
F10 tai 10*H37 H86 H06 H58Lämmitin ylikuumeneeJäähdytysneste: Tarkista jäähdytysnesteen taso ja ilmaventtiili Jäähdytyspumpun toiminta: Tarkista jäähdytyspumpun toiminta Ylikuumenemissuoja viallinen: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Tarkista ylikuumenemissuojan toiminta ja vaihda tarvittaessa
F11 tai 11*H0B H8B HA9 HC0 HC1 HC2 HC3 HC4Jäähdytyspumpun oikosulkuJohdotus: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Katkos U4847 Econ jäähdytyspumppu viallinen: Vaihda jäähdytyspumppu
F13 tai 13*H13 H30Ajoneuvon tuulettimen virtapiirin oikosulkuJohdotus: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Ajoneuvon tuulettimen rele: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Tarkista ajoneuvon tuulettimen releen toiminta ja vaihda tarvittaessa
F14 tai 14*H1B HABYlikuumenemisen tunnistimen oikosulkuJohdotus: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Katkos Ylikuumenemisen tunnistin viallinen: Tarkista ylikuumenemisen tunnistimen toiminta ja vaihda tarvittaessa
F15 tai 15*H2EHehkutulpan/ sytytyselementin virtapiiri viallinenJohdotus: Tarkista hehkutulpan johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Hehkutulppa viallinen: Tarkista hehkutulpan toiminta ja vaihda tarvittaessa
F16 tai 16*H4FPakokaasun lämpötila liian korkeaPakokaasun lämpötila-anturi viallinen: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Tarkista pakokaasun lämpötila-anturin toiminta, ja vaihda tarvittaessa
F17 tai 17*H4D H31Pakokaasun lämpötila-anturin katkos tai oikosulkuJohdotus: Tarkista johdotus vaurioitumisen, katkeamisen ja oikosulun varalta Pakokaasun lämpötila-anturi viallinen: Tarkista pakokaasun lämpötila-anturin toiminta ja vaihda tarvittaessa

Vikakoodit, jotka on tallennettu virhemuistiin (Webasto Thermo Test)

Vikakoodi (HEX)Vikakoodi (DEC)WTT virhesanoma Kaksoisnapsauta virhedetaljeihin WTT:ssäSuositeltu toimenpide työpajassa
00 - Ei virhettäEi virhettäEi tarvita toimenpiteitäEi toimenpiteitä tarvita
011OhjausyksikkövikaOhjausyksikkö on viallinen, EOL-ohjelmointi on viallinen tai vesilämpötila-anturi on viallinen
022Ei käynnistystäLiekkiä ei muodostu toistuvista käynnistysyrityksistä huolimatta
044Syöttöjännite liian korkeaKäyttöjännite oli liian pitkään korkeampi kuin maksimisallittu arvo
055Liekki havaittu ennen palamistaPalotilassa oleva anturi havaitsee liekin ennen palamisen alkua
066Lämmitin ylikuumeneeYlikuumenemisen lukitus on lauennut (lämmitin ylikuumeni)
088Polttoainepumpun oikosulkuMaasulku polttoainepumpun sähköpiirissä
0P11Jäähdytyspumpun oikosulkuJäähdytyspumpulla on oikosulku maahan tai moottori on ylikuormitettu
1016Jäähdytysventtiilin oikosulkuJäähdytysventtiilillä on oikosulku maahan
1117Väärin koodattu ohjausyksikköOhjausyksikkö on väärin koodattu tai väärä lämmitin (polttoainetyypille) on asennettu


Vikakoodi (HEX)Vikakoodi (DEC)WTT virhesanoma Kaksoisnapsauta virhedetaljeihin WTT:ssäSuositeltu toimenpide työpajassa
1218W-bus viestintävirheVäylävirhe, protokolla virhe Toiminta pysyy muuttumattomana virheen sattuessa. Virhe tapahtuu useita kertoja (> 10) ja lämmittimen toiminnassa on vikoja: vikaa W-bus-viestinnän alueella / tarkista Telestart-vastaanotin Vaihda ohjausyksikkö (polttoilman tuuletusyksikkö) tai lämmitin
1319Tarkista jäähdytysventtiilin sähkökomponentitAjoneuvon tuuletinpiirissä on oikosulku maahan
1420Lämpötila-anturin oikosulkuLämpötila-anturissa on oikosulku maahan
1521Polttimen moottorin suojaus lauennutPolttimen moottorin suojaus lauennut
1925Hehkutulpan tehosähköpiirin oikosulkuHehkutulpan tehosähköpiiri on oikosulussa
1P27Ylikuumenemissensorin oikosulkuOikosulku maahan elementin kytketyllä rivillä
2234Hehkutulpan vertailuvastus ei saavutettu käynnistyksessäHehkutulppa ei ole saavuttanut vaadittua vertailuvastusta tai lämpötilaa käynnistyksessä
2335Kolariesto otettu käyttöönKolariesto on otettu käyttöön
2638PCB-lämpötila-anturin oikosulkuPCB-lämpötila-anturissa on oikosulku maahan
2D45Polttimen ilmanvaihtomoottorin sähköpiiri on viallinenTuulettimen moottorinopeus on odotettua pienempi
2E46Hehkutulpan tehosähköpiiri on viallinenHehkutulpan vastus on voimassa olevan arvovälin ulkopuolella Jos se tapahtuu useita kertoja (>3): Tarkista ilmanotto- ja pakojärjestelmien viat Tarkista hehkutulpan sähkökomponentit
2F47Liekin keskeytysLiekki sammuu käytön aikana. Toistetaan käynnistysyritys. Virhe tapahtuu useita kertoja (> 10): Tarkista ilmanotto- ja pakojärjestelmien viat Tarkista polttoainejärjestelmä Tarkista polttoainepumppu Tarkista hehkutulpan sähkökomponentit
3048Ajoneuvon tuulettimen oikosulku tai vikaAjoneuvon tuuletin katkeaa tai oikosulku +Ub: lle
3149Pakokaasun lämpötila-anturin oikosulku tai vikaPakokaasun lämpötila-anturi katkeaa tai oikosulku +Ub: lle
3755Veden lämpötila liian korkea alkukäynnistyksen aikanaLisätietoja ei saatavilla Tämä vika voi ilmetä vain lämmittimen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä (ajoneuvonvalmistajalla): Anna jäähdytysjärjestelmän jäähtyä. - Yritä käynnistystä uudelleen Tarkista lämpötila-antureiden sähkökomponentit


ikakoodi (HEX)Vikakoodi (DEC)WTT virhesanoma Kaksoisnapsauta virhedetaljeihin WTT:ssäSuositeltu toimenpide työpajassa
3856Ensimmäinen käynnistysyritys epäonnistuiLisätietoja ei saatavilla Virhe tapahtuu useita kertoja (> 10): Tarkista ilmanotto- ja pakojärjestelmien viat Tarkista polttoainejärjestelmä Tarkista polttoainepumppu Tarkista hehkutulpan sähkökomponentit
3957Ensimmäinen käynnistysyritys epäonnistui - ei uudelleenkäynnistystäLisätietoja ei saatavilla Virhe tapahtuu useita kertoja (> 3): Tarkista ilmanotto- ja pakojärjestelmien viat Tarkista polttoainejärjestelmä Tarkista polttoainepumppu Tarkista hehkutulpan sähkökomponentit
3A58W-bus / LIN-bus oikosulku maahanLisätietoja ei saatavilla Tarkista vika W-bus-viestinnän alueella
3C60Sisäinen ohjausyksikön vika 60Lisätietoja ei saatavilla Poista vika, peruuta vikalukitus/aktivoi lämmittimen lukitus lämmittimessä
3D61Sisäinen ohjausyksikön vika 61Lisätietoja ei saatavilla Poista vika, peruuta vikalukitus/aktivoi lämmittimen lukitus lämmittimessä
3E62Sisäinen ohjausyksikön vika 62Lisätietoja ei saatavilla Poista vika, peruuta vikalukitus/aktivoi lämmittimen lukitus lämmittimessä
3F63Virheellinen tietojoukkoversio ladattuLisätietoja ei saatavilla Poista vika, vapauta lukitus/aktivoi lämmittimen lukitus lämmittimessä, käynnistä lämmitin uudelleen
4064Hehkutulppa / sytytystulpan sytytysgeneraattori - kierretty filamenttiYksi hehkutulpan / sytytystulpan sytytyspiireistä on katkennut
4C76Komponenttisuoja ylijänniteKytkentä pois päältä erittäin korkean ylijännitteen komponenttisuojausta varten
4D77Pakokaasun lämpötila-anturin oikosulkuPakokaasun lämpötila-anturin oikosulku maahan
4E78Timer DP_max ylitettyLisätietoja ei saatavilla Virhe tapahtuu useita kertoja (> 3): Tarkista ilmanotto- ja pakojärjestelmien viat Tarkista polttoainejärjestelmä Tarkista polttoainepumppu Tarkista hehkutulpan sähkökomponentit
4F79Pakokaasun lämpötila liian korkeaPakokaasun lämpötila on ylittänyt ylärajavarren
Vikakoodi (HEX)Vikakoodi (DEC)WTT virhesanoma Kaksoisnapsauta virhedetaljeihin WTT:ssäSuositeltu toimenpide työpajassa
5P91PCB-lämpötila-anturin ylikuumeneminenLämmittimen annetaan jäähtyä alas Tarkista asennustilan lämpötila ja ilmanvaihto
81129EOL-tarkistussumma virhePoista vika, peruuta vikalukitus/aktivoi lämmittimen lukitus lämmittimessä
82130Ei käynnisty testiajon aikanaEi käynnisty testiajon aikana Tämä vika voi ilmetä vain lämmittimen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä (ajoneuvon valmistajan luona): Tarkista ilmanotto- ja pakojärjestelmien viat Tarkista polttoainejärjestelmä Tarkista polttoainepumppu Tarkista hehkutulpan sähkökomponentit
83131Liekin katkeaminen (FAZ)Liekki on sammunut FFC (EEPROM) yhdessä lämmityssyklissä Virhe tapahtuu useita kertoja (> 3): Tarkista ilmanotto- ja pakojärjestelmien viat Tarkista polttoainejärjestelmä Tarkista polttoainepumppu Tarkista hehkutulpan sähkökomponentit
84132Käyttöjännite liian alhainenKäyttöjännite oli alhaisempi kuin sallittu vähimmäisarvo liian kauan Tarkista nyrkkisääntö: käyttääkö asiakas lämmitystä pidempään kuin matkansa kesto? Tarkista autonvirtalähteen jännite
86134Liiallinen vesilämpötila ilman palamistaVirhe on asetettu, jos vesilämpötila on ylittänyt 145°C ohjaustauon aikana Virhe tapahtuu useita kertoja (> 3): Tarkista jäähdytysjärjestelmän viat ja ilmavuodot Tarkista lämpötila-anturit Vaihda lämmitin
87135Pysyvä lämmittimen lukitusPysyvä lämmittimen lukitus oli aktivoitunut Nollaa lämmittimen lukitus - yritä uudelleenkäynnistystä Lue lisää vikaviesteistä ja työskentele suositellun toimintasuunnitelman mukaan
88136Polttoainepumpun keskeytysPolttoainepumpun sähköpiirissä on katkos tai oikosulku +Ub:ssa Tarkista polttoainejärjestelmän sähkökomponentit
89137Polttoilman tuuletusyksikön keskeytysPolttoilman tuuletusyksikön sähköpiirissä on katkos tai oikosulku +Ub:ssa Tarkista vika polttoilman tuuletusyksikössä
8P139Jäähdytysnestepumpun keskeytysJäähdytysnestepumpun sähköpiirissä on katkos tai oikosulku +Ub:ssa Tarkista jäähdytysjärjestelmän sähkökomponentit
90144Jäähdytyskytkentäventtiilin katkosJäähdytyskytkentäventtiilin piirissä on katkos tai oikosulku +Ub:ssa Tarkista jäähdytyskytkentäventtiilin sähkökomponentit
92146Ylläpitokäskyn epäonnistuminenYlläpitokäskyn epäonnistuminen. Ei toimintaa vian sattuessa tai vian sammutus Tarkista vika W-bus-viestinnän alueella
94148Lämpötila-anturin keskeytysLämpötila-anturissa on katkos tai oikosulku +Ub:ssa Tarkista lämpötila-anturien sähkökomponentit
99153Hehkutulpan / sytytystulpan keskeytysHehkutulpan / sytytystulpan piirissä on katkos tai oikosulku +Ub:ssa Tarkista hehkutulpan sähkökomponentit


Vikakoodi (HEX)Vikakoodi (DEC)WTT virhesanoma Kaksoisnapsauta virhedetaljeihin WTT:ssäSuositeltu toimenpide työpajassa
C2194Jäähdytysnestepumppu: Tukkeutuminen tai ylikuormitussammutusTarkista vian syy ja korjaa se
C3195Jäähdytysnestepumppu: Ylimääräisen lämmön sammutusTarkista vian syy ja korjaa se
C4196Jäähdytysnestepumppu: Kierrosluvun ollessa liian alhainenTarkista vian syy ja korjaa se
9C156Älykäs alijännitesammutusÄlykkään alijännitesammutuksen käytettävissä oleva lämmitysaika on päättynyt Tarkista nyrkkisääntö: käyttääkö asiakas lämmitystä pidempään kuin matkansa kesto? Tarkista autonvirtalähteen jännite
A6166PCB-lämpötila-anturin katkos tai oikosulku +Ub:ssaVaihda ohjausyksikkö
A9169Riittämätön jäähdytysnesteen virtausnopeusVika ilmenee, jos jäähdytysnesteen lämpötila käynnistyksen / GPR (hehkuulangan nousuaika) / FMM (liekinvalvontamittaustila) vaiheissa ylittää katkaisukynnyksen sammumiselle ohjaustauossa Tarkista ajoneuvon jäähdytyspiiri Tarkista jäähdytysnestepumppu Tarkista lämpötila-anturien sähkökomponentit Tarkista lämmitin näkyvien vaurioiden ja vuotojen varalta, tarkista sitten jäähdytyspiiri vuotojen varalta. Käynnistä lämmitin uudelleen.
AA170Siirto W-bussille epäonnistuiSiirto W-bussille epäonnistui (ei vastausta tai häiriötä, vaikka viestiä on toistettu neljä kertaa) Tarkista vika W-bus-viestinnän alueella
AB171Ylikuumenemisanturin katkosYlikuumenemisanturin sähköpiirissä on katkos tai oikosulku +Ub:ssa Tarkista lämpötila-anturien sähkökomponentit
AC172Painesensorin katkosPainesensorin sähköpiirissä on katkos tai oikosulku +Ub:ssa Vaihda ohjausyksikkö
C0192Jäähdytysnestepumppu: Lifebeat-signaali puuttuu tai on epäjohdonmukainenTarkista vaurioitunut johto, katkeamat ja oikosulut Tarkista jäähdytysnestepumpun toiminta ja vaihda tarvittaessa Tarkista jäähdytysnestepumpun tyyppi
C1193Jäähdytysnestepumppu: Kuiva käyntiTarkista jäähdytysnesteen taso Tarkista jäähdytysnesteen virtaus Pura jäähdytysnestepumppu. Korjaa mahdollinen syy Tarkista jäähdytysnesteen jäätymisenesto, vaihda jäähdytysneste tarvittaessa Tarkista vaurioitunut johto, katkeamat ja oikosulut Tarkista jäähdytysnestepumpun toiminta ja vaihda tarvittaessa
C2194Jäähdytysnestepumppu: Tukos tai ylikuormituskatko
C3195Jäähdytysnestepumppu: Ylikuumenemiskatko
C4196Jäähdytysnestepumppu: Kierrosluvun ollessa liian alhainen

assa

Webasto Thermo Top EVO vikakoodit
Oy Esco Ab, Mika Vanhala 13 joulukuuta, 2023
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin
sdafdf
Binar 5 ja Autoterm 5 vikakoodit
Selvitä vikakoodit lämmittimestä

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.