True
sdafdf
Wallas 1800,2400 ja safeflame liedet vianhakuohje
Näillä pääsee jo pitkälle

Wallas 1800 ja 2400,

 sekä niistä johdettu 3200 on yksi markkinoiden pitkä-ikäisimmistä lämmitinmalleista. Wallas 1800 lämmitintä alettiin valmistamaan ensimmäisenä versionaan vuonna 1983 ja siitä lähtien sitä on valmistettu muutamin pikku muutoksin tähän päivään saakka, ja mallina on tällä hetkellä 2000T. Lämmitin saisi siis tätä kirjoitettaessa jo 40v syntymäpäiväkahvit. 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Tämä mallisarja on  rantaparlamentin maineestaan huolimatta yksi markkinoiden lujimmista ja edelleen yksinkertaisimmistä lämmittimistä. Sen logiikka lähentelee sätkäkoneen luokkaa yksinkertaisuudessaan. Se on valmistettu yksinkertaisesti yleisesti saatavista komponenteista ja todellakin saattaa kestää kymmeniä vuosia käytössä. Edellyttäen että laite on asennettu ja sitä on käytetty ja huollettu oikein. 

Lämmitimen kirous on taas se, että se on aivan liian helppo purkaa kääntöpäämeisselillä ja kikkapihdeillä muttereiksi lankomiehen kanssa rantakalliolla, mutta aivan liian vaikea saada toimimaan osaamattoman tee-se-itse huollon jälkeen. Tähän kun yhdistetään huonot johdot, matalat akkujännitteet ja jeesuksen vanha petrooli, ollaankin vikalähteiden äärellä. 

Yleisimmät syyt petrooliwallaksen toimimattomuuteen

1. Polttoaine. Petrooli EI SÄILY ikuisuuksia veneessä ja kanisterissa vaan sillä on käyttöikä ja aika. Vaihda tuoreet petroolit aina kesäksi ja käytä vain laadukkaita petrooleita

2. Sähkön saanti. Jos toistuva ongelma on, että lämmitin ei lähde käyntiin kuin "kone käynnissä" ei vika ole lämmittimessä vaan sähkövedoissa johdoissa ja akuissa. Korjaa ne ja huolehdi, että lämmittimelle tulee sähköä

3. yleinen huollon tarve. Näitä lämmittimiä pitää huoltaa välillä. Pelkkä huoltosarjan vaihto ei ole autuaaksi tekevä vaan lämmitin pitää huollon jälkeen säätää tikkiin. Tarvitset siihen savukaasuanalysaattorin ja mittalasin. Vain siten saat laitteen palamaan puhtaaksi. Laite on tehty todellakin yksinkertaisesti ja palamisprosessin hallinnassa ei ole automatiikkaa, vaan se on säädettävä ihan trimmaten kuntoon. 

Tässä vaiheessa on vielä hyvä mahdollisuus kääntyä ympäri ja ottaa yhteyttä meidän huoltoon.... Ellei, niin jatketaan. 

Alla alkuperäinen tehtaan huolto-ohje vuodelta 1985 päivitettynä osin tähän päivään. 

Laitteen mittausolosuhteet ja vianhaun aloitus. 

 1. Laitteen on oltava pystyasennossa ja liitettynä:

  • 12 V akkuun tai vakautettuun virtalähteeseen. Varmista, että jännite on 12 V.
  • Älä käytä pelkkää halpis akkulaturia tai tasasuuntaajaa ilman liitäntää, sillä laite ei toimi normaalisti. Huolehdi että virtalähde antaa minimissään 10A huippuvirran
 2. Polttoainesäiliön on oltava täytetty wallas hyväksytyllä valopetrolla Esimerkiksi Polaric tai neste valopetrooli.

 3. Imuletkun päässä on oltava imusuodatin.

 4. Paluuletkun on oltava jatkuvasti laskeutuvaan säiliöön, eikä letkun päätä saa upottaa polttoaineen pintaan.

 5. Imukorkeuden on oltava lammittimen pohjasta lähtien pystysuorassa.

Tarkistustoimenpide: Käynnistä laite ja tarkista amperimetrillä, että se ottaa 5-6 A hehkuvirtaa ja polttoainepumppu alkaa reippaasti naksuttaen imemään polttoainetta. 

Vian syy:

 • Jos punainen merkkilamppu syttyy heti akkuun liittämisen jälkeen, syynä voi olla viallinen T1-lämpötilavastus (oikosulussa) tai hehkusylytin on palanut poikki. Usein syy on estynyt polttoaineen paluu tankkiin (putkessa ilmakellon muodostama este, joka estää polttoaineen virtaamisen takaisin tankkiin, mikä aiheuttaa hehkun karstoittumisen ja oikosulun).

 • Jos laite ei saa riittävää jännitettä hehkutukseen, tarkista syöttöjännite, joka tulisi olla 12-12,8 V.

 • Jos hehkun suojaushidastus ei ole purkautunut noin 5 minuuttiin edellisestä virrankatkaisusta, tai elektroniikassa on vika, syynä voi olla suojavastus R1.

Jos vika ei selviä:

 • Tarkista, että ylilämpösuojakytkin T3 ei ole lauennut.
 • Pumpun mäntä saattaa olla jumissa liasta, parafiinista tai vedestä johtuen. Yleinen syy on imusuodattimen puuttuminen. Yritä puhdistaa "koputtamalla" ja antamalla pumpun imeä isopropanolia.
 • 1600-lämmittimessä on automaattinen virranvalvonta, joka estää pumpun toiminnan, jos paloilmapuhaltimen virrankulutus ei ole normaali. Elektroniikassa voi olla vika.

Tarkista, että pumppu toimii ja sykki (1-2,5 sekunnin välein). Tarkista, että läpinäkyvässä imuletkussa pumppu imee polttoainetta noin 20 mm/sykkeellä. Voit myös antaa pumpun imeä ilmaa tarkistustarkoituksessa.

Jos vika ei selviä:

 • Tankin imusuodatin saattaa olla tukossa.
 • Imuputki pumppuun ei ehkä ole täysin tiivis. Tämä pitää kiristää huomattavan kireälle. 
 • Pumpun venttiilit eivät toimi kunnolla. Voit yrittää puhdistaa pumppua syöttämällä siihen spriitä.

Tarkista, että laite palaa puhtaasti:

 • Varmista, että polttoaineen palautus tankkiin päättyy laitteen lämmettyä.
 • Tarkista, ettei poltin noeta liikaa. Voit tehdä nokikokeen ja tarkistaa polttoaineenkulutuksen ja CO-pitoisuuden.

Jos laite noettaa vielä hehkutuksen päättymisen jälkeen tai palauttaa polttoainetta tankkiin lämmittimen jo lämmettyä, syynä voi olla: A. Poltin on nokeentunut johtuen:

 • Vääränlaisesta polttoaineesta.
 • Polttoaineen paluun estymisestä sen takia, että paluuletkussa on ilmakellon muodostava nousumutka.
 • Laitetta on käynnistetty alijännitteellä tai suljetulla savutorvella, tai laitteeseen on päässyt vettä.

B. Polttoaineen syöttö on liian suuri tai liian pieni.

 • Paloilman syöttö voi olla liian vähäinen, tai paloilmakanavissa voi olla vuotoja tai oikosulku paloilma/savukaasukierron välillä.
 • Tarkista, että laite antaa oikean tehon Mittaa polttoainekululus- tee larvittaessa saadon korjaus- ota nokikoe ja tarkista paluuvirlaus- kts. y.o.

Wallas petroolilämmittimen tarkistusmittaukset

Tarkistusmittaukset voidaan aloittaa vasta, kun laite on lämmennyt kunnolla, eli noin 6-8 minuutin kuluttua käynnistyksestä. Akun jännitteen tulee olla mittauksen aikana 12-12.6 V. Virtalähteenä on aina oltava akku tai vakautettu tasavirtalähde; akkulaturi tai tasasuuntaaja eivät toimi laitteen kanssa normaalisti.

Imukorkeuden (mittalasin pinnasta laitteen pohjaan) tulee olla 30-60 cm tai paremmin sama kuin todellinen imukorkeus asennuksessa. 

Mikäli käytät liettä täydellä teholla aseta vasemmalle keittolevylle astia tai vaihtoehtoisesti laske liesilämmitinpuhallinkansi alas. Muutoin liesi ylikuumenee, eikä saada enää normaaleja mittausarvoja.

NOKIKOE - Nokikokeella tarkistetaan, että palaminen on puhdasta. Nokikoe suoritetaan käyttäen Baeharachin nokitestipumppua "True spot smoke tester mod. RCC-B" tai vastaavaa. Testipumpun imuputki asetetaan savukaasuputkeen/letkuun, ja näyte otetaan 10 rauhallisella, täydellä vedolla. Tuloksen tulee olla 0, paitsi 5-6 ensimmäisen minuutin aikana käynnistyksen jälkeen, jolloin lievä nokeentuminen voi olla hyväksyttävää. Puhtaassa ja oikein toimivassa polttimessa noen muodostuminen loppuu hehkutuksen päätyttyä. Jos laite kuitenkin noettaa, mahdolliset syyt voivat olla liian pieni tai suuri polttoaineen syöttö, virheellinen paloilman syöttö, ilmavuoto polttimessa tai estynyt polttoaineen paluu. Tarkista vianetsintäkaaviosta.

CO2 -ANALYYSI - CO2-analyysi auttaa nopeasti selvittämään epäpuhtaan palamisen syyn. CO2-analyysi suoritetaan Testo 310 savukaasuanalysaattorilla tai vastaavalla. Oikeat arvot ovat yleensä 6-7 % CO2 täysteholla ja 4-5 % CO2 osateholla. Liian korkea CO2-arvo voi tarkoittaa liian suurta polttoaineen syöttöä, liian vähän paloilmaa, ilmavuotoa polttimessa tai viallista paloilmapuhallinta. Liian alhainen CO2-arvo voi viitata liian vähään polttoaineen syöttöön tai liian suureen paloilmamäärään. Jos asetukset eivät ole kohdallaan, syynä voi olla nokeentunut poltin, viallinen paloilmapuhallin, vääränlainen polttoaine, ilmavuoto paloilman syöttökanavistossa tai huolimaton polttimen sydänpakkauksen asennus.

POLTTOAINEEN KULUTUS - Polttoaineen kulutus voidaan mitata mittaamalla 6 tai 10 minuutin aikana kulunut polttoaine, esimerkiksi 50 tai 100 ml mittalasista. Muista ohjeet:

 • Paluuvirtaus on ohjattava takaisin mittalasiin.
 • Imukorkeuden (mittalasin pinnasta laitteen pohjaan) on oltava 30-60 cm tai oikeammin sama kuin todellinen imukorkeus asennuksessa.
 • Polttoainekulutuksen ohjearvot ja savukaasujen normaaliarvot ovat keskimäärin (+-10%).

Polttoaineen kulutuksen mittaus ja pumpun syketiheys ovat tärkeitä osia lämmittimen toiminnan tarkistuksessa. Polttoainepumppu toimii elektroniikan pulssigeneraattorin virtapulsseilla, ja sen käynti kuuluu selvinä naksahduksina. Mitä tiheämmät pulssit (lyhyemmät pulssivälit) ovat, sitä enemmän polttoainetta pumppu syöttää. Pulssivälin ja polttoainemäärän suhde voi hieman vaihdella eri pumppujen välillä, mutta se on lineaarinen yksittäisen pumpun osalta.

Mittausprosessi:

 1. Aloita mittaus mittaamalla polttoainekulutus (ml/h) ja siihen vastaava syketiheys (sekunneissa).
 2. Korjaussäädä tarvittaessa pulssiväliä ensin täysteholla ja sitten osateholla.
  • Jos haluat vähentää polttoaineen syöttöä 10%, kasvata pulssiväliä 10%.
  • Jos haluat lisätä polttoainemäärää, lyhennä pulssiväliaikaa vastaavasti.
 3. Tarkista, että polttoainekulutuksen arvot ovat oikein tai että ne on säädetty oikeiksi.
 4. Jos laite silti nokeaa, suorita CO2-mittaus vian syyn määrittämiseksi ja aloita korjaustoimenpiteet korjaamalla polttoaineen syöttöä.

Mahdolliset syynä olevat tekijät:

 • Nokeentunut poltin.
 • Ilmavuoto polttimessa, sen tiivisteissä tai paloilmapuhallinkammiossa tai vioittunut paloilmapuhallinpyörä.
 • Huonosti tai epätasaisesti koottu sydänpakkaus.
 • Väärä polttoaine - suositeltavaa on käyttää vain Esso Blue -valopetroolia.
 • Estynyt polttoaineen paluuvirtaus.
 • Tukos tai vettä savukaasukanavissa.

Nämä mittaukset ja säädöt auttavat varmistamaan, että lämmitin toimii tehokkaasti ja puhtaasti. Jos ongelmia ilmenee, voit tarkistaa nämä tekijät ja suorittaa tarvittavat korjaukset tai huollot.

WALLAS 1000 ja Wallas 900 liedet. Normaalit arvot ni. 6 min. jälkeen käynnistyksestä 15 min kuluttua täysteholla on vasemmalle levylle asetettava vesikattila tai liesilämmittimessä puhallinkansi laskettava alas. Jännite 12-12.6 V

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

X-Poltin, jota on käytetty petrolliliesissä. Esimerkiksi mallissa 800, joka on yleinen yksilevyinen malli. Tämä poltinmalli ottaa hieman isomman virran sytytyksessä ja on tarkka, että jännitteet on akussa kunnossa ja sähkö tulee perille asti. Etuna tällä polttimella on nopea syttyminen

Pohjamutteri M5 Poltinkotelon kansi [16655] 

 1. Pohjamutteri M5
 2. Poltinkotelon kansi [16655]
 3. Poltinulkosylinteri levyineen
 4. Kumiläpivienti [16646]
 5. Polttimen reikäsylinteri [16641]
 6. Jälkijäähdytystermostaatti [18114]
 7. Lukitusrengas [16621]
 8. Hehkusytytin
 9. Hehkusytyttimen liittimien läpivientitiivisteet [16611]
 10. Hehkusytyttimen johdot ja liittimet
 11. Ruuviliitin
 12. Virtajohdot
 13. Haihdutussylinterin irroitusavain
 14. Haihdutussylinteri
 15. Polttimen pohjakuppi [16640]
 16. Pohjakupin sisempi ja ulompi teflontiiviste [16631]
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Wallas 1800,2400 ja safeflame liedet vianhakuohje
Oy Esco Ab, Mika Vanhala 8 syyskuuta, 2023
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin
sdafdf
Lisälämmittimen asennus MB Sprinter W906
Näin se homma käy

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.